Wait to Buy Domains Via Url Idea

Baikal.ru

ğ‘ğ°ğ¹ğºğ°ğ» baikal

Complaints

content violation

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 5
 • 6
 • 7
 • 8
 • 9
 • 10
 • 11
 • 12
 • 13
 • 14
 • 15

Mail

You can write your comment.

www.baikal.ru

.com .net .org .info .tk .biz .co.in .name .in .cc .eu .us .co.uk .mobi .asia .tel .tv .me .ws .bz
.org.uk .me.uk .net.in .org.in .ind.in .firm.in .gen.in .co .ca .de .es .mn
Starting from $6.59 price
Select All Extension | Other Extension
Comment for baikal.ru Write.
Name :
EMail :
Comment :
Securty :
   

Your thoughts in regard to the site baikal.ru are very important to us. Please share your thoughts about the site with us.

Meta Information

Meta Description :Baikal.Ru ğ‘ğ°ğ¹ğºğ°ğ»

Meta Keywords :ğžğ·ğµñ€ğ¾ ğ‘ğ°ğ¹ğºğ°ğ» ğ³ğµğ¾ğ³ñ€ğ°ñ„ğ¸ñ ğ±ğ¸ğ¾ğ»ğ¾ğ³ğ¸ñ ğ¿ñƒñ‚ğµñˆğµññ‚ğ²ğ¸ñ ñ‚ñƒñ€ñ‹ ñğºñğºñƒñ€ñğ¸ğ¸ ğ¸ññ‚ğ¾ñ€ğ¸ñ ñğ¿ğ¾ñ ğ½ğ°ñƒğºğ° ñğºğ¾ğ»ğ¾ğ³ğ¸ñ

Code Information

Title Caracter Number : ()

Meta Description : 12 ()

Meta Keywords : 162 ()

Code Type :

Site Country : Russian Federation

Hosting Informations

Ip Address :77.243.120.66

Country Code :

Country :Russian Federation

Baikal.ru Google Search Engine Information

Google Pagerank : 5

Google Backlink : 0 Link

Google Indexed : 0 Link

Baikal.ru Yahoo Search Engine Information

Yahoo Indexed : 82.713 Link

Yahoo Backlink : 41 Link

Alexa Information Baikal.ru click to details

Rank : 340138

High Search Queries :

1
байкал
2.63%
2
baikal.ru
1.68%
3
ghbhjlf fqrfkf
1.63%
4
квн
1.55%
5
нерпа
1.48%
6
ошей
1.46%
7
бухта Ая
1.26%
8
Жарки
1.08%
9
дабат
1.08%
10
singing rock slack line
1.00%
Dmoz Information For Baikal.ru

Category : Россия/ Карты и виды местности (click for category)

Title : Байкал.ru

Description : Карта озера Байкал и прилегающих территорий.

Some Comments for Baikal.ru
 

I think, the web site works a little slow, The owner of the web site should take into account my suggestion.

 

baikal.ru’s design is not nice but It’s content was prepared good. I offer you visit .

 

I found your web site very benefical. Thank you. Success for your works.

Write a review on Baikal.ru
Name :
EMail :
Comment
Available Domain Suggestions Similar to Baikal.ru
Errors can be taken for Baikal.ru Word Central - Last Update Date : 24.11.2012
Buy a selection from urlidea.com

You can direct the your domains If you buy empty domains from following domain versions. As such, the man who write your web site wrong or who remember your web site wrong, can contact with you. You might decrease the possibilty of imitation of your domain. By clicking the collected buton, determine the domains who are suitable for sale and buy with a click.

Start to Question the Following Domains
Domains in the list, you can query the area. You can buy domains on the list.
 • www.aikal.ru
 • www.gaikal.ru
 • www.bgaikal.ru
 • www.gbaikal.ru
 • www.haikal.ru
 • www.bhaikal.ru
 • www.hbaikal.ru
 • www.naikal.ru
 • www.bnaikal.ru
 • www.nbaikal.ru
 • www.vaikal.ru
 • www.bvaikal.ru
 • www.vbaikal.ru
 • www.bikal.ru
 • www.bqikal.ru
 • www.baqikal.ru
 • www.bqaikal.ru
 • www.bsikal.ru
 • www.basikal.ru
 • www.bsaikal.ru
 • www.bwikal.ru
 • www.bawikal.ru
 • www.bwaikal.ru
 • www.bzikal.ru
 • www.bazikal.ru
 • www.bzaikal.ru
 • www.bakal.ru
 • www.bajkal.ru
 • www.baijkal.ru
 • www.bajikal.ru
 • www.bakkal.ru
 • www.baikkal.ru
 • www.bakikal.ru
 • www.baokal.ru
 • www.baiokal.ru
 • www.baoikal.ru
 • www.baukal.ru
 • www.baiukal.ru
 • www.bauikal.ru
 • www.balkal.ru
 • www.bailkal.ru
 • www.balikal.ru
 • www.baial.ru
 • www.baiial.ru
 • www.baikial.ru
 • www.baiikal.ru
 • www.baijal.ru
 • www.baikjal.ru
 • www.baijkal.ru
 • www.bailal.ru
 • www.baiklal.ru
 • www.bailkal.ru
 • www.baimal.ru
 • www.baikmal.ru
 • www.baimkal.ru
 • www.baioal.ru
 • www.baikoal.ru
 • www.baiokal.ru
 • www.baikl.ru
 • www.baikql.ru
 • www.baikaql.ru
 • www.baikqal.ru
 • www.baiksl.ru
 • www.baikasl.ru
 • www.baiksal.ru
 • www.baikwl.ru
 • www.baikawl.ru
 • www.baikwal.ru
 • www.baikzl.ru
 • www.baikazl.ru
 • www.baikzal.ru
 • www.baikak.ru
 • www.baikakl.ru
 • www.baikalk.ru
 • www.baikao.ru
 • www.baikaol.ru
 • www.baikalo.ru
 • www.baikap.ru
 • www.baikapl.ru
 • www.baikalp.ru
 • www.baika.ru
Variations Creation Date : 24.11.2012
Other Extensions to Baikal.ru

It is given the extensions of the other countries belonging to your domain following. You can purchase these domains to improve your brand and your known. By clicking the register link next to the domains, you can check that domain name is the extension of this country, is empty or full, If it is empty, you can buy.

Chance of writing can not be wrong, but whether the subdomain by creating Baikal.ru be used.

It is given on the following that the wrong searchings about your domain. You can check them and If you think you lose too many visitors, by creating subdomains about wrong searchings, you can direct the visitors to your main site and you don’t lose them.

 • 222.baikal.ru
 • 2ww.baikal.ru
 • 2www.baikal.ru
 • w2w.baikal.ru
 • w2ww.baikal.ru
 • ww2.baikal.ru
 • ww2w.baikal.ru
 • 333.baikal.ru
 • 3ww.baikal.ru
 • 3www.baikal.ru
 • w3w.baikal.ru
 • w3ww.baikal.ru
 • ww3.baikal.ru
 • ww3w.baikal.ru
 • aaa.baikal.ru
 • aww.baikal.ru
 • awww.baikal.ru
 • waw.baikal.ru
 • waww.baikal.ru
 • wwa.baikal.ru
 • wwaw.baikal.ru
 • qqq.baikal.ru
 • qww.baikal.ru
 • qwww.baikal.ru
 • wqw.baikal.ru
 • wqww.baikal.ru
 • wwq.baikal.ru
 • wwqw.baikal.ru
 • sss.baikal.ru
 • sww.baikal.ru
 • swww.baikal.ru
 • wsw.baikal.ru
 • wsww.baikal.ru
 • wws.baikal.ru
 • wwsw.baikal.ru
 • vvv.baikal.ru
 • vww.baikal.ru
 • vwww.baikal.ru
 • wvw.baikal.ru
 • wvww.baikal.ru
 • wwv.baikal.ru
 • wwvw.baikal.ru
 • ddd.baikal.ru
 • dww.baikal.ru
 • dwww.baikal.ru
 • wdw.baikal.ru
 • wdww.baikal.ru
 • wwd.baikal.ru
 • wwdw.baikal.ru
 • eee.baikal.ru
 • eww.baikal.ru
 • ewww.baikal.ru
 • wew.baikal.ru
 • weww.baikal.ru
 • wwe.baikal.ru
 • wwew.baikal.ru
The figure will not be of any Domains
 • w ww.baikal.ru 506 %13.156 -
 • ww w.baikal.ru 126 %3.276 -
 • www .baikal.ru 473 %12.298 -
 • www. baikal.ru 206 %5.356 -
 • www..baikal.ru 91 %2.366 -
 • web.mail.baikal.ru 144 %3.744 -
 • smtp.baikal.ru 704 %18.304 -
 • httpwww.baikal.ru 865 %22.490 -
 • http.www.baikal.ru 388 %10.088 -
 • htp.baikal.ru 627 %16.302 -
 • httpbaikal.ru 17 %0.442 -
 • ftp.baikal.ru 104 %2.704 -
 • htp:/baikal.ru 78 %2.028 -
 • htp.www.baikal.ru 106 %2.756 -
 • htttp://baikal.ru 587 %15.262 -
 • http/baikal.ru 434 %11.284 -
 • http:/baikal.ru 260 %6.76 -
 • http/baikal.ru 557 %14.482 -
 • http./baikal.ru 944 %24.544 -
 • http:baikal.ru 910 %23.66 -
 • htpp:/baikal.ru 324 %8.424 -
 • https.www.baikal.ru 106 %2.756 -
 • wwwwwbaikal.ru 727 %18.902 -
 • https:baikal.ru 925 %24.050 -
 • www/baikal.ru 203 %5.278 -
 • ww.w.baikal.ru 781 %20.306 -
 • http://www.baikalcom 509 %13.234 -
 • http://www.baikal,com 126 %3.276 -
 • http://www.baikal:com 300 %7.8 -
 • http://www.baikal.om 768 %19.968 -
 • http://www.baikal.dom 244 %6.344 -
 • http://www.baikal.fom 784 %20.384 -
 • http://www.baikal.vom 708 %18.408 -
 • http://www.baikal.xom 679 %17.654 -
 • http://www.baikal.cm 772 %20.072 -
 • http://www.baikal.c0m 132 %3.432 -
 • http://www.baikal.c9m 584 %15.184 -
 • http://www.baikal.cim 858 %22.308 -
 • http://www.baikal.ckm 894 %23.244 -
 • http://www.baikal.clm 507 %13.182 -
 • http://www.baikal.cpm 682 %17.732 -
 • http://www.baikal.co 138 %3.588 -
 • http://www.baikal.coj 478 %12.428 -
 • http://www.baikal.cok 644 %16.744 -
 • http://www.baikal.con 413 %10.738 -
Domain Information
 • Domain Create Date : 10.09.1996
 • Domain Update Date : 13.06.2011
 • Domain Expire Date : 01.10.2011
Russian Federation
  Enter Domain For Information
  Other Extension Domains Whois
   baikal.com
   Buy
   baikal.net
   Buy
   baikal.org
   Buy
   baikal.info
   Buy
   baikal.biz
   Buy
   baikal.tk
   Buy
   baikal.eu
   Buy
   baikal.tv
   Buy
   baikal.name
   Buy
   baikal.co
   Buy
   All Buy
  Buy Selected domains
  Search Web Site
  Sample : ideasurl.com
  Visits to a Country Total : 108
   United states
   87-%80.56
   China
   12-%11.11
   Bulgaria
   1-%0.93
   Ukraine
   1-%0.93
   Cyprus
   1-%0.93
   Germany
   1-%0.93
   Montenegro
   1-%0.93
   United kingdom
   1-%0.93
   Pakistan
   1-%0.93
   Slovakia
   1-%0.93
   Russian federation
   1-%0.93
  • 0
  • 1
  • 2
  • 3
  • 4
  • 5
  • 6
  • 7
  • 8
  • 9
  • A
  • B
  • C
  • D
  • E
  • F
  • G
  • H
  • I
  • J
  • K
  • L
  • M
  • N
  • O
  • P
  • Q
  • R
  • S
  • T
  • U
  • X
  • W
  • V
  • Y
  • Z
  •  
  0- | 00 | 01 | 02 | 03 | 04 | 05 | 06 | 07 | 08 | 09 | 0A | 0B | 0C | 0D | 0E | 0F | 0G | 0H | 0I | 0J | 0K | 0L | 0M | 0N | 0O | 0P | 0Q | 0R | 0S | 0T | 0U | 0X | 0W | 0V | 0Y | 0Z |
  1- | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 1A | 1B | 1C | 1D | 1E | 1F | 1G | 1H | 1I | 1J | 1K | 1L | 1M | 1N | 1O | 1P | 1Q | 1R | 1S | 1T | 1U | 1X | 1W | 1V | 1Y | 1Z |
  2- | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 2A | 2B | 2C | 2D | 2E | 2F | 2G | 2H | 2I | 2J | 2K | 2L | 2M | 2N | 2O | 2P | 2Q | 2R | 2S | 2T | 2U | 2X | 2W | 2V | 2Y | 2Z |
  3- | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 | 39 | 3A | 3B | 3C | 3D | 3E | 3F | 3G | 3H | 3I | 3J | 3K | 3L | 3M | 3N | 3O | 3P | 3Q | 3R | 3S | 3T | 3U | 3X | 3W | 3V | 3Y | 3Z |
  4- | 40 | 41 | 42 | 43 | 44 | 45 | 46 | 47 | 48 | 49 | 4A | 4B | 4C | 4D | 4E | 4F | 4G | 4H | 4I | 4J | 4K | 4L | 4M | 4N | 4O | 4P | 4Q | 4R | 4S | 4T | 4U | 4X | 4W | 4V | 4Y | 4Z |
  5- | 50 | 51 | 52 | 53 | 54 | 55 | 56 | 57 | 58 | 59 | 5A | 5B | 5C | 5D | 5E | 5F | 5G | 5H | 5I | 5J | 5K | 5L | 5M | 5N | 5O | 5P | 5Q | 5R | 5S | 5T | 5U | 5X | 5W | 5V | 5Y | 5Z |
  6- | 60 | 61 | 62 | 63 | 64 | 65 | 66 | 67 | 68 | 69 | 6A | 6B | 6C | 6D | 6E | 6F | 6G | 6H | 6I | 6J | 6K | 6L | 6M | 6N | 6O | 6P | 6Q | 6R | 6S | 6T | 6U | 6X | 6W | 6V | 6Y | 6Z |
  7- | 70 | 71 | 72 | 73 | 74 | 75 | 76 | 77 | 78 | 79 | 7A | 7B | 7C | 7D | 7E | 7F | 7G | 7H | 7I | 7J | 7K | 7L | 7M | 7N | 7O | 7P | 7Q | 7R | 7S | 7T | 7U | 7X | 7W | 7V | 7Y | 7Z |
  8- | 80 | 81 | 82 | 83 | 84 | 85 | 86 | 87 | 88 | 89 | 8A | 8B | 8C | 8D | 8E | 8F | 8G | 8H | 8I | 8J | 8K | 8L | 8M | 8N | 8O | 8P | 8Q | 8R | 8S | 8T | 8U | 8X | 8W | 8V | 8Y | 8Z |
  9- | 90 | 91 | 92 | 93 | 94 | 95 | 96 | 97 | 98 | 99 | 9A | 9B | 9C | 9D | 9E | 9F | 9G | 9H | 9I | 9J | 9K | 9L | 9M | 9N | 9O | 9P | 9Q | 9R | 9S | 9T | 9U | 9X | 9W | 9V | 9Y | 9Z |
  A- | A0 | A1 | A2 | A3 | A4 | A5 | A6 | A7 | A8 | A9 | AA | AB | AC | AD | AE | AF | AG | AH | AI | AJ | AK | AL | AM | AN | AO | AP | AQ | AR | AS | AT | AU | AX | AW | AV | AY | AZ |
  B- | B0 | B1 | B2 | B3 | B4 | B5 | B6 | B7 | B8 | B9 | BA | BB | BC | BD | BE | BF | BG | BH | BI | BJ | BK | BL | BM | BN | BO | BP | BQ | BR | BS | BT | BU | BX | BW | BV | BY | BZ |
  C- | C0 | C1 | C2 | C3 | C4 | C5 | C6 | C7 | C8 | C9 | CA | CB | CC | CD | CE | CF | CG | CH | CI | CJ | CK | CL | CM | CN | CO | CP | CQ | CR | CS | CT | CU | CX | CW | CV | CY | CZ |
  D- | D0 | D1 | D2 | D3 | D4 | D5 | D6 | D7 | D8 | D9 | DA | DB | DC | DD | DE | DF | DG | DH | DI | DJ | DK | DL | DM | DN | DO | DP | DQ | DR | DS | DT | DU | DX | DW | DV | DY | DZ |
  E- | E0 | E1 | E2 | E3 | E4 | E5 | E6 | E7 | E8 | E9 | EA | EB | EC | ED | EE | EF | EG | EH | EI | EJ | EK | EL | EM | EN | EO | EP | EQ | ER | ES | ET | EU | EX | EW | EV | EY | EZ |
  F- | F0 | F1 | F2 | F3 | F4 | F5 | F6 | F7 | F8 | F9 | FA | FB | FC | FD | FE | FF | FG | FH | FI | FJ | FK | FL | FM | FN | FO | FP | FQ | FR | FS | FT | FU | FX | FW | FV | FY | FZ |
  G- | G0 | G1 | G2 | G3 | G4 | G5 | G6 | G7 | G8 | G9 | GA | GB | GC | GD | GE | GF | GG | GH | GI | GJ | GK | GL | GM | GN | GO | GP | GQ | GR | GS | GT | GU | GX | GW | GV | GY | GZ |
  H- | H0 | H1 | H2 | H3 | H4 | H5 | H6 | H7 | H8 | H9 | HA | HB | HC | HD | HE | HF | HG | HH | HI | HJ | HK | HL | HM | HN | HO | HP | HQ | HR | HS | HT | HU | HX | HW | HV | HY | HZ |
  I- | I0 | I1 | I2 | I3 | I4 | I5 | I6 | I7 | I8 | I9 | IA | IB | IC | ID | IE | IF | IG | IH | II | IJ | IK | IL | IM | IN | IO | IP | IQ | IR | IS | IT | IU | IX | IW | IV | IY | IZ |
  J- | J0 | J1 | J2 | J3 | J4 | J5 | J6 | J7 | J8 | J9 | JA | JB | JC | JD | JE | JF | JG | JH | JI | JJ | JK | JL | JM | JN | JO | JP | JQ | JR | JS | JT | JU | JX | JW | JV | JY | JZ |
  K- | K0 | K1 | K2 | K3 | K4 | K5 | K6 | K7 | K8 | K9 | KA | KB | KC | KD | KE | KF | KG | KH | KI | KJ | KK | KL | KM | KN | KO | KP | KQ | KR | KS | KT | KU | KX | KW | KV | KY | KZ |
  L- | L0 | L1 | L2 | L3 | L4 | L5 | L6 | L7 | L8 | L9 | LA | LB | LC | LD | LE | LF | LG | LH | LI | LJ | LK | LL | LM | LN | LO | LP | LQ | LR | LS | LT | LU | LX | LW | LV | LY | LZ |
  M- | M0 | M1 | M2 | M3 | M4 | M5 | M6 | M7 | M8 | M9 | MA | MB | MC | MD | ME | MF | MG | MH | MI | MJ | MK | ML | MM | MN | MO | MP | MQ | MR | MS | MT | MU | MX | MW | MV | MY | MZ |
  N- | N0 | N1 | N2 | N3 | N4 | N5 | N6 | N7 | N8 | N9 | NA | NB | NC | ND | NE | NF | NG | NH | NI | NJ | NK | NL | NM | NN | NO | NP | NQ | NR | NS | NT | NU | NX | NW | NV | NY | NZ |
  O- | O0 | O1 | O2 | O3 | O4 | O5 | O6 | O7 | O8 | O9 | OA | OB | OC | OD | OE | OF | OG | OH | OI | OJ | OK | OL | OM | ON | OO | OP | OQ | OR | OS | OT | OU | OX | OW | OV | OY | OZ |
  P- | P0 | P1 | P2 | P3 | P4 | P5 | P6 | P7 | P8 | P9 | PA | PB | PC | PD | PE | PF | PG | PH | PI | PJ | PK | PL | PM | PN | PO | PP | PQ | PR | PS | PT | PU | PX | PW | PV | PY | PZ |
  Q- | Q0 | Q1 | Q2 | Q3 | Q4 | Q5 | Q6 | Q7 | Q8 | Q9 | QA | QB | QC | QD | QE | QF | QG | QH | QI | QJ | QK | QL | QM | QN | QO | QP | QQ | QR | QS | QT | QU | QX | QW | QV | QY | QZ |
  R- | R0 | R1 | R2 | R3 | R4 | R5 | R6 | R7 | R8 | R9 | RA | RB | RC | RD | RE | RF | RG | RH | RI | RJ | RK | RL | RM | RN | RO | RP | RQ | RR | RS | RT | RU | RX | RW | RV | RY | RZ |
  S- | S0 | S1 | S2 | S3 | S4 | S5 | S6 | S7 | S8 | S9 | SA | SB | SC | SD | SE | SF | SG | SH | SI | SJ | SK | SL | SM | SN | SO | SP | SQ | SR | SS | ST | SU | SX | SW | SV | SY | SZ |
  T- | T0 | T1 | T2 | T3 | T4 | T5 | T6 | T7 | T8 | T9 | TA | TB | TC | TD | TE | TF | TG | TH | TI | TJ | TK | TL | TM | TN | TO | TP | TQ | TR | TS | TT | TU | TX | TW | TV | TY | TZ |
  U- | U0 | U1 | U2 | U3 | U4 | U5 | U6 | U7 | U8 | U9 | UA | UB | UC | UD | UE | UF | UG | UH | UI | UJ | UK | UL | UM | UN | UO | UP | UQ | UR | US | UT | UU | UX | UW | UV | UY | UZ |
  X- | X0 | X1 | X2 | X3 | X4 | X5 | X6 | X7 | X8 | X9 | XA | XB | XC | XD | XE | XF | XG | XH | XI | XJ | XK | XL | XM | XN | XO | XP | XQ | XR | XS | XT | XU | XX | XW | XV | XY | XZ |
  W- | W0 | W1 | W2 | W3 | W4 | W5 | W6 | W7 | W8 | W9 | WA | WB | WC | WD | WE | WF | WG | WH | WI | WJ | WK | WL | WM | WN | WO | WP | WQ | WR | WS | WT | WU | WX | WW | WV | WY | WZ |
  V- | V0 | V1 | V2 | V3 | V4 | V5 | V6 | V7 | V8 | V9 | VA | VB | VC | VD | VE | VF | VG | VH | VI | VJ | VK | VL | VM | VN | VO | VP | VQ | VR | VS | VT | VU | VX | VW | VV | VY | VZ |
  Y- | Y0 | Y1 | Y2 | Y3 | Y4 | Y5 | Y6 | Y7 | Y8 | Y9 | YA | YB | YC | YD | YE | YF | YG | YH | YI | YJ | YK | YL | YM | YN | YO | YP | YQ | YR | YS | YT | YU | YX | YW | YV | YY | YZ |
  Z- | Z0 | Z1 | Z2 | Z3 | Z4 | Z5 | Z6 | Z7 | Z8 | Z9 | ZA | ZB | ZC | ZD | ZE | ZF | ZG | ZH | ZI | ZJ | ZK | ZL | ZM | ZN | ZO | ZP | ZQ | ZR | ZS | ZT | ZU | ZX | ZW | ZV | ZY | ZZ |
  Fill out the form you will contact.
   
  Domains :
  Mail :
  Explanation :
  © Url Idea Detailed Web Sites Statistics 2011 - All rights reserved